Home » Bedrijfsovernames » Internationale overnames: waar moet je rekening mee houden?
Bedrijfsovernames

Internationale overnames: waar moet je rekening mee houden?

Marc Feyen

Member of Board & co-founder

Pandion Partners

Tekst: Joris Hendrickx

Een internationale overname kan heel wat meerwaarde opleveren. Maar dat vergt dan wel een grondige voorbereiding die kadert in een bredere business strategie.

Waarom kijken bedrijven voor een overname best ook naar het buitenland?

“De vijver om uit te vissen, wordt zo groter. België is nu eenmaal een relatief klein land. Maar er zijn vaak ook bijkomende voordelen. Wat die voordelen zijn, hangt af van de huidige positie en de strategie van je bedrijf. Een internationale overname betekent meteen ook dat je internationaal actief wordt en voet aan de grond krijgt in dat land. Een andere interessante synergie is dat je een efficiënter en beter distributienetwerk kan opzetten of tot een betere spreiding van productielocaties komt.”

Wat wordt vaak vergeten?

“Een overnameproces is erg intensief en tijdrovend voor de bedrijfsleider. Vaak zijn het immers vertrouwelijke projecten waar slechts een klein aantal personen in betrokken worden. Je moet ter plekke gaan, de markt leren kennen, talloze gesprekken voeren, enz. Tegelijk moet echter ook het eigen bedrijf blijven draaien. We moeten bedrijfsleiders er dus vaak attent op maken dat men hier wel degelijk door moet én er de tijd voor moet nemen. Doet men dat niet, dan is het risico groot dat men later in het proces voor onaangename verrassingen komt te staan.”

Een internationale overname betekent meteen ook dat je internationaal actief wordt en voet aan de grond krijgt in dat land.

Hoe pakt men het best wel aan?

“Overnames moeten eigenlijk altijd worden benaderd als deel van de ruimere business strategie. We noemen dat de ‘Interlinked Approach’. Zo’n 50 tot 75% van de overnames leidt in de integratiefase tot ontgoochelingen en zelfs mislukkingen. De vooropgestelde synergieën blijken uiteindelijk niet altijd te kloppen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er tijdens het voortraject vaak niet genoeg aandacht en tijd is besteed aan de vraag of beide entiteiten wel samen passen. Dat moet echt wel grondig worden bestudeerd.”

“Door de overname te bekijken vanuit een strategisch oogpunt maximaliseer je de kans dat de verwachte synergieën ook kunnen worden gerealiseerd. Een overname draait immers rond het creëren van meerwaarde.”

Hoe kunnen jullie helpen?

“We begeleiden het volledige traject van een overname, van het prille begin tot en met het tekenen van de overeenkomst en de uiteindelijke transactie. We stellen onder andere alle legale documenten op, doen de due dilligence, ondersteunen tijdens de onderhandelingen, enz. Bovendien kunnen we via onze lokale mensen aangeven waar je zeker op moet letten en hoe je bepaalde zaken best aanpakt.”

Next article