Home » Bedrijfsovernames » Corporate Finance 4.0 in de praktijk
Sponsored

Philippe Craninx

Managing Partner

Moore Corporate Finance

Een 360°-perspectief op overnamebegeleiding

Een bedrijfsovername is een integraal proces waarvan elke dimensie gespecialiseerde kennis vereist. Corporate Finance 4.0 integreert alle relevante invalshoeken in een duidelijke procesmatige aanpak.

Tekst: Sijmen Goossens

Craninx: “Corporate Finance 4.0 is tegelijk een methodiek, een praktische benadering voor bedrijfsovernames die het hele plaatje in kaart brengt en een mindset die rekening houdt met alle relevante interne en externe verbanden. Het is ook de meest actuele fase in de ontwikkeling die de voorbije decennia plaatsvond. « 

« Corporate Finance 4.0 integreert alle inzichten en aandachtspunten die sinds de jaren 70 hun intrede deden in de financiële wereld en het overnamevak. Denk hierbij aan het besef rond het dynamische karakter van onder andere cost of capital in de jaren 70 en 80, de meerwaarde van een procesmatige aanpak bij overnames, de verregaande impact van globalisering vanaf de jaren 90 en natuurlijk de gevolgen van de financiële crisis in het vorige decennium. Naast een beter zicht op de risico’s, is ook de gestegen complexiteit ten gevolge van steeds ingrijpendere financiële, juridische en fiscale regelgeving nu bepalend.”

De eerste as: zes cruciale diensten

« Om te schetsen hoe we Corporate Finance 4.0 in de praktijk realiseren, deel ik onze aanpak op in twee assen: de eerste is de wijze waarop de procesbegeleiding gebeurt, de tweede is de tijdlijn. De eerste as laat zich het makkelijkst visualiseren als een cirkel, een 360° perspectief. Het is een grafiek die we vaak gebruiken in presentaties. Hierop vind je de zes specialismen terug waarin we onze dienstverlening onderverdelen. Drie daarvan zijn proactief en proces gedreven, drie andere zijn meer ondersteunend. »Naast een beter zicht op de risico’s, is ook de gestegen complexiteit ten gevolge van steeds ingrijpendere financiële, juridische en fiscale regelgeving nu bepalend.

Ook in de post-merger fase kan Corporate Finance 4.0 een grote toegevoegde waarde brengen.

« De proactieve diensten zijn: kmo verkoopbegeleiding, mid market M&A (begeleiding van nationale en internationale verkoop- en aankooptransacties) en tenslotte Funding (de strategische financiering via kapitaal, langetermijnkredietverlening of hybride instrumenten als mezzanine finance). »

« De drie ondersteunende diensten zijn: valuations (waardebepalingen), transaction services (gedetailleerde analyse van een transactie of een bedrijf met het oog op inherente risicofactoren en remediërende maatregelen, due diligence…) en shareholder advisory, waarbij we aandeelhouders ondersteunen bij hun betrokkenheid bij het bedrijf. In de filosofie van Corporate Finance 4.0 is er geen hiërarchie tussen deze zes specialismen, ze zijn allemaal cruciaal. »

Oog voor de gehele context

“Een tweede aspect bij deze benadering is het 360° perspectief. Elke kapitaaltransactie gebeurt immers in een dynamische wereld met interne en externe factoren die bepalend zijn voor het succes van de operatie. Hierin onderscheiden we vier groepen. Ten eerste is er risk management: na 2008 zijn niet enkel banken voorzichtiger geworden, maar ontstond er ook een compleet nieuwe cultuur van risicoperceptie en -beheersing. »

« Ten tweede werd shareholder value creation (de creatie van aandeelhouderswaarde) een volwaardige discipline. De derde groep betreft compliance: de groeiende veelheid aan specifieke regels – al dan niet formeel – die aan bedrijven en investeerders worden opgelegd. De laatste groep is alles wat te maken heeft met long term sustainability: het toetsen van elke stap aan de effecten ervan op lange termijn.”

Corporate Finance 4.0 is tegelijk een methodiek, een praktische benadering voor bedrijfsovernames én een mindset.

De tweede as: de tijdlijn begint vroeger…

« Een bedrijfsovername is geen losstaand gegeven. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat succesvolle overnames niet enkel beter voorbereid werden, maar ook het resultaat zijn van een goede post-merger integratie. Daarom stappen we met Corporate Finance 4.0 veel vroeger in het verhaal en stappen we er pas uit wanneer alles optimaal is geregeld. De voorbereiding van een transactie werd uitgebreid: er gaat niet alleen bijzonder veel aandacht naar analyse, wij begeleiden ook bij het verkoop klaar maken van een onderneming. »

« Denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van bepaalde processen of van de balans, het rechtzetten van historisch gegroeide eigenaardigheden, enz. Zo wordt de onderneming transparant, overzichtelijk en aantrekkelijk voor een potentiële koper. »

…en loopt langer

« Ook in de post-merger fase kan Corporate Finance 4.0 een grote toegevoegde waarde brengen. Voorbeelden hiervan zijn het samen nadenken over het stappenplan, de implementatie hiervan en de interne communicatie. Maar er is meer. Typisch bij een overname of investering is de due diligence die leidt tot de identificatie van knipperlichten en risico’s. Dat kan gaan over juridische of fiscale zaken, maar ook over operationele aspecten, vergoedingssystemen, enz. Uiteraard dienen deze na de transactie stuk voor stuk aangepakt en opgelost worden. Net zo goed moet een verkoper maximaal beschermd worden wanneer er nadien lijken uit de kast vallen. Ook dat behoort tot de nazorg. »

« Corporate Finance 4.0 impliceert dus een conceptmatige aanpak én specialisten op al deze deeldomeinen. Die aanpak is eigen aan Moore Corporate Finance. Dergelijke specialisten situeren zich binnen ons eigen team, de teams van onze cliënten of bij vertrouwde relaties. De regie houden we natuurlijk altijd stevig in handen. »

Next article