Home » Bedrijfsovernames » Belangrijkste factor bij bedrijfsovernames? Het menselijke
Business

Belangrijkste factor bij bedrijfsovernames? Het menselijke

Bedrijfsovernames gaan over veel meer dan alleen cijfers. Met name bij familiebedrijven eisen talloze andere aspecten een hoofdrol op.

Kris Van Deun en Bart Vingerhoedt van DaVinci Corporate Finance benadrukken het belang van objectiviteit en de menselijke component.

Tekst: Sijmen Goossens

“Wanneer we het hebben over overnamebemiddeling waarbij de menselijke component primeert, is de onafhankelijkheid van de ‘moderator’ onontbeerlijk. Alle betrokkenen moeten het vertrouwen hebben dat hun belangen optimaal worden behartigd. Je wilt ondernemers kunnen aantonen dat er oprecht begrip en respect heerst voor zo’n bedrijf dat vaak ook hun levenswerk is.”

Bart Vingerhoedt en Kris Van Deun, Managing & Founding Partners bij DaVinci Corporate Finance.

“Vaak zijn er meerdere partijen mee aandeelhouder en liggen thema’s als opvolging/niet-opvolging erg gevoelig. Objectief advies zorgt ervoor dat je niemand onterecht benadeelt of bevoordeelt. Een overname is een context waarin je erg makkelijk in conflictueuze toestanden kan belanden. Je moet er dus voor zorgen dat iedereen correct wordt behandeld. Dit klinkt misschien evident, maar in de praktijk is het dat allerminst. Echt onafhankelijke overnamebemiddelaars zijn niet meer zo dik gezaaid. Omdat overnames van familiebedrijven onze core business is, waken we bij DaVinci Corporate Finance rigoureus over onze autonomie.”

De lokroep van belangenvermenging

“Bij overnamebemiddeling werk je onvermijdelijk met een businessmodel dat veel raakvlakken vertoont met dat van andere bancaire en investeringsproducten. De verleiding om met andere, vaak grotere, spelers in zee te gaan, is groot en begrijpelijk.”

“Ook je aanbod aan diverse specialisaties kan via zulke spelers fel uitbreiden. Toch kiezen we er bewust voor om dit niet te doen, om ons metier echt zuiver en optimaal uit te diepen. Randaspecten kunnen we natuurlijk altijd insourcen, maar we binden ons niet exclusief.”

“Uiteraard betekent dit dat we ook zaken aan ons laten voorbijgaan, maar de balans is voor ons toch erg positief. Onze houding maakt dat we veel vertrouwen genieten en met iedereen in de markt – diverse aanbrengkanalen, banken, accountants, revisoren – kunnen samenwerken. Dat garandeert flexibiliteit en een uitgebreid netwerk aan expertise en contacten.”

Een overname is een context waarin je erg makkelijk in conflictueuze toestanden kan belanden. Je moet er dus voor zorgen dat iedereen correct wordt behandeld.

“Omdat we per definitie verregaand maatwerk moeten leveren (eigen aan familiebedrijven en kmo’s) is dat een absolute troef. Dat we hierin meer en meer uniek worden, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Familiebedrijven zijn steeds meer in trek

“De laatste jaren zien we op deze markt een opvallende evolutie: er ontstaan steeds meer investeringspartijen die zich specifiek richten op familiebedrijven. Vaak gaat het over vermogende families, niet zelden ook ondernemers, die graag nog een echte betrokkenheid voelen bij hun investering. Ze willen meer impact dan bij een gewone belegging op de beurs.”

“Kmo’s zijn dan weer steeds meer bereid om zich open te stellen voor externe kapitaalverschaffers. Het besef groeit dat door het kapitaal open te stellen er vaak sneller kan gegroeid worden dan alleen op eigen kracht. Hierdoor daalt ook de gemiddelde leeftijd van onze klant: men wacht niet meer tot de pensioenleeftijd. Een goede en objectieve begeleiding wordt nog belangrijker. Veel investeringspartijen betekent ook: veel opties. Het komt er dus op aan om het kaf van het koren te scheiden en de markt te kennen.”

“Niet alleen de centen zijn van tel, maar vooral ook de bewuste ‘klik’ of chemie moet er zijn. Het gaat over waarden en normen, over langetermijnvisie en continuïteit, over bedrijfsculturen,…”

“Het is dan onze rol als moderator om het juiste type investeerder te koppelen aan het juiste familiebedrijf. In familiebedrijven heerst er vaak een cultuur die door de jaren heen werden opgebouwd. Die unieke identiteit willen ondernemers niet zomaar opgeven.”

In familiebedrijven heerst er vaak een cultuur die door de jaren heen werden opgebouwd. Het is onze rol als moderator om het juiste type investeerder te koppelen aan het juiste familiebedrijf.

“Wanneer de verstandhouding en match goed zitten, merken we ook dat er veel meer mogelijk is: vertrouwen schept opportuniteiten. Soft skills zijn dus onontbeerlijk. Het is uiterst belangrijk om als M&A-specialist niet enkel over financieel technische expertise, maar ook over een flinke dosis mensenkennis te beschikken.”

Niet elk bedrijf wil identiteit behouden

“Uiteraard zijn er ook klanten voor wie deze zachte waarden minder van tel zijn. Soms willen mensen gewoon hun bedrijf maximaal ten gelde maken. In dat geval stappen we in een compleet ander verhaal. Het gaat hier dan doorgaans ook om een heel ander type koper, vaak sectorgenoten, concurrenten of pure private equity spelers. Dat zijn overnemers die superprofessioneel te werk gaan, maar zich minder laten leiden door culturele kenmerken. Hier gaat het om efficiëntie, schaalvoordelen en winstmaximalisatie met een beperktere tijdshorizon. Toch is het ook hierbij belangrijk om de mensen te kennen, zodat je de perfecte match vindt.”

“Een onafhankelijke strategische studie en marktkennis zorgt ervoor dat we telkens exact in kaart brengen wat een klant voor ogen heeft en welke koper het meest toegevoegde waarde kan leveren.”

“Er is duidelijk een markt voor deze aanpak. DaVinci is het voorbije jaar verdubbeld in omzet en de prognose voor 2020 tekent een verdere forse groei op. We zijn zelf ook de eigenaars/vennoten van ons bedrijf, ondernemers dus, wat ongetwijfeld een goede verstandhouding in de hand werkt met onze klanten. We onderscheiden ons duidelijk van andere spelers zoals de Big Four en andere consultinggroepen. Dat willen we, ondanks onze schaalvergroting, zo houden.”

Next article