Home » Ondernemen » [opinie Unizo] Energie voor ondernemers
Ondernemen

[opinie Unizo] Energie voor ondernemers

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO.

Van de ene crisis in de andere duiken en toch overeind blijven, de moed er inhouden en voortdoen, wanhoop ombuigen in weerwerk. Dát is de ingesteldheid die onze ondernemers in deze periode nodig hebben om na de pandemie ook de energie- en loonkostencrisis te trotseren. En die spirit ís er, want ondernemers zijn weerbaar. Maar de huidige uitdaging is groot, zeer groot. Een analyse door Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij UNIZO.

Zeggen dat er momenteel een economische storm heerst, is een open deur intrappen. De explosie aan energieprijzen is waanzinnig. Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt dat slechts zeven procent van de ondernemers erin slaagt de stijgende kosten door te rekenen en liefst een kwart het jaar nu al verlieslatend zal afsluiten. Bovendien moet het ergste nog komen, want momenteel heeft bijna de helft van de bedrijven nog een vast elektriciteitscontract. Ook onze kmo-barometer, die per kwartaal naar het ondernemersvertrouwen peilt, gaat in vrije val. UNIZO staat dan ook op de barricaden om maatregelen af te dwingen om de energiefactuur van onze bedrijven te milderen. En dat zowel op Vlaams en Brussels als op federaal en Europees niveau.

Inzetten op de energietransitie

Wat deze maatregelen ook kosten, ze leveren sowieso een gigantische return on investment op, gelet op het economische bloedbad dat we daarmee kunnen voorkomen. Op korte termijn moet de energiefactuur naar omlaag. De grote vraag is natuurlijk of de maatregelen zullen volstaan om onze kmo’s voldoende te ondersteunen om deze zware periode te overbruggen. Het échte beleid is namelijk de energietransitie zelf. Wanneer we een toekomst willen waarin we niet afhankelijk zijn van schurkenregimes voor onze energiebevoorrading, dan moeten we onze energie zelf maken. Volop inzetten op de energietransitie dus, en de ondernemers hierin ook ondersteunen.

Slechts zeven procent van de ondernemers slaagt erin om de stijgende kosten door te rekenen. Maar liefst een kwart zal het jaar nu al verlieslatend afsluiten.

Dat kan met eenvoudige maatregelen. Begin met het inzetten van ruimere ecologiesteun en energie-coaching om bedrijven de juiste keuzes te laten maken. Fundamenteler wordt het om technische en juridische barrières voor investeringen in hernieuwbare energie weg te werken. De Vlaamse regering moet eindelijk het decreet bestemmingsneutraliteit goedkeuren – dat zorgt ervoor dat de bestemming van een perceel alleen geen reden mag zijn om geen windturbine te mogen plaatsen. Ondernemers moeten die energie ook gemakkelijk kunnen delen met de collega’s. Vandaag is het namelijk bijna onmogelijk om als bedrijf een microgrid te realiseren.

Pan-Europees elektriciteitsnetwerk

Tot slot, als we dan toch bezig zijn: durf ook ruimer te denken. Europa heeft mogelijkheden zat om in hernieuwbare energie te voorzien. Als we investeren in een pan-Europees elektriciteitsnetwerk, kunnen we zonne-energie uit het zuiden en wind- en waterenergie uit het noorden tot bij ons krijgen. En neen, niet alle inspanningen moeten van de overheden komen: ook de sociale partners moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het water staat aan de lippen van de ondernemers en ook de gezinnen kreunen onder de explosie van de energiefactuur. Er is op korte termijn nood aan oplossingen. Daarom reiken we de hand naar de vakbonden om samen met open vizier aan de onderhandelingstafel te gaan.

Next article