Home » Future of Work » “Corona zorgt voor totale disruptie van hoe we werken en leven”
Future of Work

“Corona zorgt voor totale disruptie van hoe we werken en leven”

Romina Longo, CEO van Youphoria.
Romina Longo, CEO van Youphoria.
Romina Longo, CEO van Youphoria.

Hoewel het coronavirus bepaalde delen van de economie hard zal raken, zou het wel eens kunnen leiden tot een herdenken van ons businessmodel en dus de future of work!

Tekst: Joris Hendrickx

Meer uitleg door Romina Longo, CEO van Youphoria.

“Begin 2000 kende de e-commerce in Azië een sterke groei door de uitbraak van het SARS-virus. Net zoals toen zal deze tegenslag dus mogelijk een verandering teweegbrengen in het gedrag van consumenten.”

“Zo is nu al duidelijk dat door de coronacrisis steeds meer Belgen overschakelen naar digitale tools om te werken én te winkelen. En eenmaal die drempel overwonnen, is de kans zeer groot dat ze hier de gemakken van zullen inzien en er een gewoonte van zullen maken.”

“Home working, flexwerken, de digitale werkplek, leiderschap gebaseerd op meer vertrouwen, horizontale structuren, projectmatige freelancers, online learningplatformen voor onderwijs en voor de mens, noem maar op: dát zal de toekomst worden.”

Op afstand werken zorgt voor besparingen en efficiëntie

“De digitale werkplek zal doorbreken. Denk maar aan hoe fysieke meetings nu volop worden vervangen door videoconferenties. Niemand hoeft zich hierdoor nog te verplaatsen, wat meteen ook een positieve invloed heeft op de files. Ook de overheadkosten van grote kantoorruimtes zullen dalen.”

“Zodra werk op afstand meer de norm wordt, neemt de behoefte aan kolossale bedrijfscomplexen af. Deze beweging naar meer aanpasbaar kantoorruimtes was al een tijdje aan de gang, maar het coronavirus kan de trend versnellen. Eenmaal bedrijven zich realiseren dat je kan overleven met veel minder persoonlijke interacties, zullen reiskosten meer in twijfel worden getrokken.”

Van klassieke baas naar vertrouwensbaas

“De versnelde overstap naar digitale samenwerking vanop afstand zal ervoor zorgen dat werknemers meer zelfstandig beslissingen zullen moeten nemen. Dat vraagt dan wel om een aangepaste vorm van leiderschap die zich baseert op open communicatie en vertrouwen. Ellenlange meetings zullen worden afgeschaft, omdat deze geen nut meer hebben via conference calling.”

Home working, flexwerken, de digitale werkplek, leiderschap gebaseerd op meer vertrouwen, horizontale structuren, projectmatige freelancers, online learningplatformen voor onderwijs en voor de mens, noem maar op: dát zal de toekomst worden.

“In een werkomgeving waar men meer vanop afstand werkt, zullen leiders verbondenheid moeten creëren door duidelijke strategische doelstellingen voorop te stellen en alle beslissingen, acties en feedback in dat grotere geheel te kaderen. Managers moeten nu vooral vertrouwen geven en de goede mensen bij elkaar zetten.”

“Traditionele organisaties die bestaan uit een piramidestructuur met bovenaan een baas zullen op termijn absoluut moeten worden herzien naar meer transparante en horizontale structuren die gebaseerd zijn op vertrouwen en zelfsturing. Net zo goed als elke job digitaal wordt, kunnen we ook zeggen dat iedere job meer projectmatig wordt. Teams werken autonomer dan voorheen.”

Digitale leerplatformen breken door

“Human capital blijft erg belangrijk, zeker gezien de toenemende schaarste en de daaruit voortkomende war of talent. Er is vooral een groot tekort aan mensen met technische en 21ste eeuwse vaardigheden. Levenslang leren wordt dan ook cruciaal.”

“Digitale leerplatformen zullen daarin een cruciale rol spelen. Mensen zullen nu meer beroep gaan doen op online learning platforms. Er moet meer worden geïnvesteerd in het onderwijs, zodat zij jong én oud hier beter voor kunnen klaarstomen.”

De digitale samenwerking zal ervoor zorgen dat werknemers meer zelfstandig beslissingen zullen moeten nemen.

“Helaas is ons onderwijssysteem duidelijk nog niet klaar voor de noden van morgen. Het is niet alleen achterhaald, maar het is ook niet ontworpen om in te spelen op de behoefte om je levenslang te blijven ontwikkelen. Digitaal leren is er nog te weinig ingeburgerd, al zien we ook daar nu door de coronacrisis een mogelijke omschakeling. In deze periode zullen online platformen voor het onderwijs getest worden.”

Van klassieke contracten naar flexibele contracten

“De freelancemarkt kent een grotere stijging in ons land. Steeds meer Belgen kiezen er bewust voor om hun job zelf in te vullen als freelancer. In het licht van de complexe en steeds sneller veranderende omgeving zullen zij voor steeds meer bedrijven de beste oplossing zijn, ten nadele van vaste contracten.”

“Freelancers zorgen voor de juiste expertise, zijn onmiddellijk inzetbaar én ze zorgen vaak voor een nieuwe dynamiek in het bedrijf. Een bijkomend voordeel van interimmanagers is dat zij enkel betaald moeten worden wanneer ze werken en voor de resultaten die ze leveren. De focus komt te liggen op het zoeken naar het juiste talent, in plaats van een vaste werknemer. Het is daarom onbegrijpelijk dat er nog zoveel vaste vacatures open blijven staan. De expertise is er wel degelijk, maar dan moet je verder willen en durven kijken dan de vaste contracten.”

“Hoewel het coronavirus bepaalde delen van de economie hard zal raken, zullen bedrijven mogelijk ook echte besparingen zien. En dat zal leiden tot efficiëntere operaties, betere werkmethoden en op termijn mogelijk zelfs winst!”

Next article